ЕККУнун Академиясы менен биргеликте Кыргызстандагы DAAD  изилдөө симпозиумун уюштуруп жатат.

Качан: 20 жана 21-ноябрда 2020
Нукта: "Test the West" - (Frozen) Conflicts and Contested Sovereignties in the Post-Soviet Space

Prof Anja Mihr
A good research design is the foundation for good science, and international collaboration is the architecture we all benefit from.

Anja Mihr

Симпозиумда немис илимпоздору саясат таануу жана тынчтык жана чыр-чатактарды изилдөө жаатындагы изилдөө натыйжаларын сунушташат. Өз кезегинде аймактын изилдөөчүлөрү өз ара изилдөөлөрдүн натыйжаларын дисциплина аралык изилдөө долбоорлору менен тааныштырышат.

Симпозиум жандуу илимий жана маданияттар аралык диалог үчүн аянтча болуу керек, бул багытта изилдөө жүргүзгөн же келечекке пландаштырган бардык кызыккан адамдар, ошондой эле иш-чарага угарман катары катышууну каалагандардын бардыгы чакырылат. Симпозиумдун англис тили экендигине көңүл буруңуз.

Катто шилтемеси бул жерден 2020 жылдын 15-октябрдан кийин корсотулот.

Орун:

  • 20-ноябрь, 2020-жыл, Парк Отель (Орозбеков көчөсү, 87)
  • 21-ноябрь, 2020-жыл, ЕККУнун Академиясы (Ботаникалык тилке 1А)

Колдонмо

Жүктөө: DAAD Research Symposium 2020_Programme (pdf, 396.49 KB)