Алгачкы бетти орус, немис жана англис тилинде гана көрө аласыз.