Die kirgisische Nationaluniversität benannt nach Jusup Balasagyn in Bischkek.

Сиз Германиядан тышкары, мисалы Кыргызстанда, билим алуу, изилдөө жүргүзүү, окутуу, практиканы өтүү же тил окуңуз келип жатабы? Анда, бул жөнүдө кийинки баракчалардан тереңирээк маалымат таба аласыз.

Өлкө жөнүндө маалымат китепчелер. DAAD/Jordan

Жогорку билим берүү жана ДААД ишин баяндоо системасынын талдоосу

Сиз жогорку билим берүү жана илим системасынын көп статистика, маалымат жана анализин таба аласыз.