Бул жерден сиз DAADтын Кыргызстандагы узак мөөнөттүү окутуучулары, окутуучулары жана тил боюнча ассистенттери жөнүндө жалпы маалыматты таба аласыз.

Prof Anja Mihr

Проф. доктор Аня Мир
Узак мөөнөттүү DAAD доценти

Саясий илимдер жана трансформациялык изилдөөлөр
Бишкектеги ЕККУ Академиясы
Электрондук почта: a.mihrosce-academy.net

 

Проф. доктор Рольф Кухенбух
Узак мөөнөттүү DAAD доценти

Айыл чарба илимдери
Кыргыз-Түрк Манас Университети
Электрондук почта: ro.kuchenbuchweb.de

 

Dagny WolfДагни Вольф
Лектор

Кыргыз Техникалык Университети
Электрондук почта: dagnywolfhotmail.de

 

 

Аня Ланге
Лектор

Колдонмо информатика институту (INAI)
Электрондук почта: anja.langeinai.kg

 

 

Лиза Янц
Тил жардамчысы

Бишкектеги ЕККУ Академиясы
Электрондук почта: l.janzosce-academy.net

 

 

София Фрайтаг
Тил жардамчысы

Ош мамлекеттик университети
Электрондук почта: freitag.sophiagooglemail.com