Бул жерден сиз Кыргызстандагы DAADда иштеген бардык кесиптештериңиздин баяндамасын таба аласыз. Эгерде сизде окутуунун жана изилдөө ишинин негизги багыттары боюнча суроолор болсо, сураныч, кесиптештер менен байланышуудан тартынбаңыз.

Prof Anja Mihr

Проф. доктор Аня Мир
Узак мөөнөттүү DAAD доценти

Саясий илимдер жана трансформациялык изилдөөлөр
Бишкектеги ЕККУ Академиясы
Электрондук почта: a.mihrosce-academy.net

 

Проф. доктор Рольф Кухенбух
Узак мөөнөттүү DAAD доценти

Айыл чарба илимдери
Кыргыз-Түрк Манас Университети
Электрондук почта: ro.kuchenbuchweb.de

 

Dagny WolfДагни Вольф
Лектор

Кыргыз Техникалык Университети
Электрондук почта: dagnywolfhotmail.de

 

 

Аня Ланге
Лектор

Колдонмо информатика институту (INAI)
Электрондук почта: anja.langeinai.kg

 

 

Софи Бусс
Тил жардамчысы

Бишкектеги ЕККУ Академиясы
Электрондук почта: s.bussosce-academy.net