Internationale Studierende lernen gemeinsam in der Bibliothek.

Германия чет элдик студенттер учун эн ылайыктуу окуу борбору болуп эсептелет. Коптогон окуу жайлар, абдан кызыктуу окуу мүмкүнчүлүктөр жана сунуштар, ар түрдүү каржылоомүмкүнчүлүктөрү Германияда билим алууну ушундай кызыктуу кылат. Сиз кандай талаптарга жооп беришиниз керек, сизге дал келген адистикти табуу, билим алуунун каржылоо жолдору – бул жерден сиз болгон керектүү маалыматты таба аласыз.